Thu vắng

Cập nhật: 22/07/2019

Sương giăng mộ đá làn hương thoảng! Tiết đến tịnh đường cảnh giới ngơi… Gắng giữ ân nầy luôn tỏa sáng, Bao mùa lá rụng chớ lòng vơi…

Ngàn thu vang vọng biết bao lời…

Phòng vắng người đi lạnh đất trời.

Rát cả chân trần, ngăn lệ giọt…

Đau cùng gót nhỏ, thấu sao rơi… 

Thế gian hối hả nhòa ân nghĩa ,

Cuộc sống lênh đênh sáng lẽ đời.

Ly hợp thường tình theo mãi chuyển!

Muôn trùng cách biệt Mẹ Cha ơi!

 ***   

Mẹ Cha vất vả Mẹ Cha ơi!

Gắng sức nuôi con xứng với đời!

Chẳng kể ngày đông mưa lạnh thấm…

Đâu nề buổi hạ giọt sầu rơi…

Sương giăng mộ đá làn hương thoảng!

Tiết đến tịnh đường cảnh giới ngơi…

Gắng giữ ân nầy luôn tỏa sáng,

Bao mùa lá rụng chớ lòng vơi…

 

Mùa Vu lan 2019

Minh Đạo

Chia sẻ
Bài viết liên quan