Tri ân Thầy cô...

Cập nhật: 20/11/2022

Nhạn ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2022

Chiếc lá rơi vẫn làm còn xao động
Tâm chưa thành chí nguyên vẫn chưa xong
Về chùa xưa nương tựa bóng Bồ đề
Lòng thành tịnh theo mùi hương quyện toả
Kiếp Phong tràn vội vã bước qua nhanh
Mười thiên nghiệp cho đời thẻm hạnh phúc
Trong mờ sương bóng thầy đang ẩn hiện
Nét hiền từ đức độ rất oai nghi
Về chùa xưa con  cúi đâù lạy phật
Bài giàng còn đây giáo lý thày truyền
Còn đã hiểu khi bước vào cửa đạo
Nỗi ưu phiền buông bỏ lại sau lưng
Trong cơn say  tưởng như kẻ không nhà
Đừng oán hận rồi thêm nhiều đau khổ
Tứ diêu đế - tuyêt vời bốn chán lý
Là con đường bát chánh đạo ta đi
Cho cuộc đời  thêm rộng mở thênh thang
Đường trung đạo thầy khai thông trí huệ
Chỉ có TU mới thoát kiếp đoạ đày
Còn đã hiểu phận đời ngang trái
truyền chánh pháp thầy cô là sứ giả
Của như lai muôn đời bao thế hệ
Trước đài sen còn khấn nguyện cuối đầu
Đức từ bi nhiệm mầu luôn che chở
Thoát lầm  mê bởi cuôc đời phiêu bạc
Ráng gieo trồng hát giống quý trong tâm
Tâm tư con như nhẹ án máy trời
Lòng thành tịnh như bình minh ló dạng
Chiều nay mưa mà lòng con thêm .....nhớ
Ơn cô thầy truyền bá đạo chúng con
Nhớ hôm nay ngày Nhà giáo Việt Nam
Còn xúc động xin dáng lời tác bạch
Có phải chăng  thầy là vầng mây sáng
Là bóng cây che mát cuôc đời con
Là sắc hương hoa lá phủ tâm hồn
Là trí tuệ ngàn sen đang đua nở
Để mai kia phước và duyên hội ngộ
Hoa ưu đàm thơm ngát cả trời....thương.

                                         Nguyễn Thị Anh Lạc

Chia sẻ
Bài viết liên quan