Kinh Na Tiên

Duyên khởi kinh Na Tiên Tỳ kheo (KNT 1)

Chia sẻ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Mục đích xuất gia (KNT 3) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)
Độ sanh và vấn đạo (KNT 2) TK. Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)