Xuân về nguồn

Cập nhật: 22/02/2023

Hình ảnh xưa nào phải là viễn vông. Đây Kim Cang tòa nơi người tư duy tĩnh tọa, nọ tháp Đa-Mech-Kha[4] còn lưu dấu kỷ niệm Kiều Trần Như đắc được pháp chơn mầu

 

Nói lối

Duyên trùng duyên con quay trở lại

Đất mẹ thing liêng vẫn đón chờ

Nghe tiếng láù xào xạt trên cây

Cứ ngôõ lời cha đang vẫy gọi.

Vọng cổ

Câu 1. Phật tổ ơi! Đệ tử từ phương xa vượt muôn ngàn hải lý, về đến nơi đây quỳ dưới đài sen kính cn dâng lên một đóa hương …. lòng. Tâm tư đệ tử với bao nỗi chất chồng. Khi chưa về thm thì bao điều để nói. Khi về thăm rồi dòng lệ cứ rưng rưng - Con tự trách mình sao lắm nghiệp chướng ngăn, lại bị trầm luân khi Phật còn tại thế. Nay đến được đây Phật đà diệt độ, hình bóng xưa giờ chỉ còn là trong tâm tưởng.

 Câu 2. Bốn Thánh tích đã đi vào trong lịch sử vẫn còn lưu lại trong tâm trí mọi người. Hai ngàn năm hơn nào phai nét rạng ngời. Từ Lâm-Tyø-Ni[1] đến Thi Na[2] - Lộc Uyển[3], dấu chn Người còn in đậm nét vàng son - Chẳng ngại đường dài vượt núi trèo non, đem chánh pháp Phật tâm vào trong cõi thế. Cho nhân loại cảû tình thương hoàn vũ, làm hành trang thắp vạn niềm vui.

 

Nói lối

Xuân này trở lại nguồn xưa

Tầm chơn diệu l hai ngàn năm qua

Bước chân thanh thn nhẹ vương

Âm vang vọng laïi ngàn thương gọi về.

 Vọng cổ

Câu 5.  Phật tổ ơi! Theo dấu chân xưa đệ tử tìm đường về Thánh địa với nỗi nhớ mong v lòng kỳ vọng của bao …. ngy. Dẫu phải vượt qua gian khổå đường dài. Nhưng đệ tử vẫn vui với một niềm vui rộn rãõ như sắp gặp cha già thỏa nỗi nhớ mong - Hình ảnh xưa nào phải là viễn vông. Đây Kim Cang tòa nơi người tư duy tĩnh tọa, nọ tháp Ña-Mech-Kha[4] còn lưu dấu kỷ niệm Kiều Trần Như đắc được pháp chơn mầu.

Câu 6. Giữa Niết Bn Đường tiếng ai đang thổn thức hòa cng lời kinh tiếng kệ, đệ tử sao ngăn được dòøng lệ tuôn trào. Văng vẳng bên tai lời Phật dạy thưôû nào. Tất cả chúng ta rồi cũng sanh ly cách biệt. Chớ có phiền muộn lắm nỗi khóc than - Những gì yêu mến nhất rồi cũng lìa tan. Hoa Thị thành một thời tráng lệ, vườn Lâm Tỳ Ni sen vàng bảy đoá, mà giời đây chỉ là trong đổ nát điu tàn.

Đường về chơn lạc còn xa

Xuân này con gởi chm hoa tặng Người

Gió xuân dào dạt bên lầu

Hoa khoe hương sắc nhịp cầu thanh lương.

 

[1] Lumbini, nơi thái tử Tất Đạt Đa hạ sinh

[2] Kusinagar, nơi Phật nhập Niết Bàn

[3] Vườn Nai, nơi Phật chuyển bánh xe Pháp

[4] Tháp Chuyển Pháp Luân, ở Varanasi, Ấn Độ

Chia sẻ
Bài viết liên quan