Lời nói đầu

Nhằm làm thêm một ít phước thiện dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, chúng tôi xin mạo muội mở trang VÀO NHÀ PHẬT PHÁP giúp cho người chưa biết Phật pháp hiểu rõ hơn lời Phật dạy ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Mặc dù tài thô sức mọn không làm được những điều lớn lao nhưng cũng muốn góp bàn tay làm những điều nho nhỏ.

     


Nhận thấy chúng sanh còn nhiều u mê, mãi chạy theo vọng trần tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngũ nghỉ... không biết chán, để rồi kết thành vô biên nghiệp tội. Nào biết vọng trần đó chỉ là giấc mộng ảo. Khi mộng tan, người trong mộng mới thấy thất vọng, công sức cả đời vun đắp chỉ là Không.


Thôi thì hãy tìm về với Phật pháp, thấy rõ bản chất thật của cuộc đời là Tánh không là Vô thường, Khổ, Vô ngã. Cuộc đời con người tuân theo vòng chu kỳ Sanh - Già - Bệnh - Chết, còn vạn vật thì Sanh - Trụ - Dị - Diệt. Theo sách Thiền uyển tập anh (1337), Vạn Hạnh thiền sư còn để lại một số bài thơ, trong đó đặc biệt có bài Thị đệ tử (Bảo đệ tử) - nhan đề do người đời sau đặt. Sách Thiền uyển tập anh chép rõ: "Ngày 15 tháng 5 năm Thuận Thiên thứ 9 (1018), thiền sư không bệnh, gọi tăng chúng đến đọc bài kệ:
 

                                                                                 Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,

                                                                                 Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô.

                                                                                 Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,

                                                                                Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

                        Ngô Tất Tố dịch thơ:

                                                                               Thân như bóng chớp, có rồi không,

                                                                                Cây cối xuân tươi, thu não nùng.

                                                                               Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi,

                                                                                Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông.

Trong VÀO NHÀ PHẬT PHÁP chúng tôi có đưa vào một số bài có trên mạng mong chư vị tác giả hoan hỉ. Chư vị nào có bài xin liên hệ với chúng tôi để đưa bài viết lên trang mạng cho mọi người cùng tham khảo. Cuối cùng cho chúng gủi lời tri ân đến chư vị thiện hữ tri thức.

                                                                                                                        Tỳ kheo

                                                                                               THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG)

                                                                                                                   SĐT: 0909781903

Chia sẻ