Tin tức
Giảng dạy “Nhân Minh Luận Phật Giáo” tại Học viện Sóc Sơn Hà Nội
Giảng dạy “Nhân Minh Luận Phật Giáo” tại Học viện Sóc Sơn Hà Nội
Công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027)
Công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027)
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam công bố quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam công bố quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)
Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Lâm, Q.Tân Bình
Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Lâm, Q.Tân Bình
Hành hương Tiền giang 2023
Hành hương Tiền giang 2023
Chương trình hành hương Ấn Độ 2023
Chương trình hành hương Ấn Độ 2023
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
TPHCM: Lễ Khai Giảng lớp đào tạo Cao-Trung cấp giảng sư niên khóa XII ( 2022- 2025 )
TPHCM: Lễ Khai Giảng lớp đào tạo Cao-Trung cấp giảng sư niên khóa XII ( 2022- 2025 )
THÔNG BÁO: HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2023
THÔNG BÁO: HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2023
Buổi giảng tại chìa Phước Viên, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Buổi giảng tại chìa Phước Viên, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Lễ Hằng thuận tại chùa Bửu Đà Q.10
Lễ Hằng thuận tại chùa Bửu Đà Q.10
Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Q.10
Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Q.10
Hơn 4000 hành giả đăng ký an cư tập trung tại các Trường hạ trên địa bàn TP.HCM
Hơn 4000 hành giả đăng ký an cư tập trung tại các Trường hạ trên địa bàn TP.HCM
Công bố địa điểm tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng
Công bố địa điểm tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng
Thông báo: Hành Hương Phật Tích Ấn Độ 2020
Thông báo: Hành Hương Phật Tích Ấn Độ 2020