Hành hương Tiền giang 2023

Cập nhật: 28/01/2023

Sáng mùng 5 Tết (26/2/2023 gần400 Phật tử tham gia hành hương.

Đầu năm lễ Phật nén tâm hương
Cúng dường cầu phước giải tai ương
Nguyện trì lời Phật lòng thành kính
Nhẹ bước cõi hồng đến thanh lương.Chia sẻ
Tin tức liên quan