Buổi giảng tại chìa Phước Viên, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Cập nhật: 22/10/2022

Buổi thuyết giảng với chủ đề "Hãy sống thừa tự pháp" vời Phật tử tu Bát Quan trai tại đạo tràng chùa Phước Viên.

Lúc 8 giờ 00, sáng ngày 16-10-2022 tại chùa Phước Viên, Quận Bình thạnh, Thượng tọa Thích Đức Trường có buổi thuyết giảng với chủ đề "Hãy sống thừa tự pháp" vời Phật tử tu Bát Quan trai tại đạo tràng chùa Phước Viên. Sau buổi giảng Thầy trò đều hoan hỉ trong chánh pháp.

 

 

Chia sẻ
Tin tức liên quan