Lễ Hằng thuận tại chùa Bửu Đà Q.10

Cập nhật: 22/10/2022

Sách tấn về bổn phận của người làm vợ, làm chồng, cũng như giữ gìn chữ hiếu với mẹ cha hai họ theo lời Phật dạy.

Sáng ngày 16-10-2022 luc10:30 tại chùa Bửu Đà, Q.10, Thượng tọa Thích Đức Trường, Thượng tọa Thích Hạnh Trực, Thượng tọa Thích Thị Trí, cùng chư Tăng chúng minh lễ Hằng thuận.  Thượng tọa Thích Đức Trường có đôi lời sách tấn về bổn phận của người làm vợ, làm chồng, cũng như giữ gìn chữ hiếu với mẹ cha hai họ theo lời Phật dạy. 

Chia sẻ
Tin tức liên quan