Thông báo: Hành Hương Phật Tích Ấn Độ 2020

Cập nhật: 17/12/2019

Do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) tổ chức

Bắt đầu từ ngày 11- 02 - 2020 (nhằm ngày 18 - 01 Canh Tý) 
Đến ngày 23 - 01 - 2020 (nhằm ngày 01 - 02 Canh Tý) 
Mời chư Tôn đức và Phật tử tham gia
Liên hệ số điện thoại hoặc Zalo T. Nguyên Hạnh: 0909781903

Chia sẻ
Tin tức liên quan