Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Q.10

Cập nhật: 21/10/2022

Phật tử lên chùa dự lễ, nghe lại lời dạy của Phật dành cho gia đình

Luc 10:30, ngày 2-10-2022 tại chùa Giác Ngộ, Q.10, Thượng tọa Thích Đức Trường cùng chư Tăng chúng minh lễ Hằng thuận và đôi lời sách tấn về bổn phận của người làm vợ, làm chồng, cũng như giữ gìn chữ hiếu với mẹ cha hai họ theo lời Phật dạy. 

 

 

 

Chia sẻ
Tin tức liên quan