Lãnh đạo BTS GHPGVN TP.HCM thăm, sách tấn chư hành giả an cư

Cập nhật: 23/06/2019

Sáng ngày, 22-6 (20-5-Kỷ Hợi), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2563 đã tổ chức thành 6 đoàn đến thăm, khuyến tấn chư hành giả và cúng dường 41 trường hạ Tăng Ni.

HT.Thích Trí Quảng khuyến tấn hành giả tại trường hạ tổ đình Ấn Quang

Theo số liệu thống kê từ Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, mùa An cư kiết hạ PL.2563, toàn thành phố có7.326 hành giả Tăng Ni thuộc địa bàn 24 quận, huyện đang an cư tu học tại các đạo tràng.

Đoàn 1 do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng BTS GHPGVN, Trưởng Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2563 làm trưởng đoàn, cùng HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP; TT.Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban TTXH TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP đã đến thăm trường hạ tổ đình Ấn Quang (111 hành giả Tăng), tổ đình Từ Nghiêm (100 hành giả Ni) và tổ đình Vĩnh Nghiêm (113 hành giả Tăng). Tại các trường hạ, HT.Thích Trí Quảng đã vấn an chư tôn đức Tăng, Ni thiền chủ, Ban Chức sự trường hạ, hành giả an cư.

Tại tổ đình Ấn Quang (Q.10), sau khi nhắc lại lịch sử hình thành của ngôi tổ đình này (thuộc tỉnh Chợ Lớn trước đây), Hòa thượng chia sẻ với các hành giả an cư phương thức “trói cột tâm” để các niệm bất thiện không khởi lên.

ANHBT (7).JPG
Chư tôn đức BTS Phật giáo Q.10 tại trường hạ tổ đình Ấn Quang

ANHBT (3).JPG
Tại tổ đình Ấn Quang, đại diện các cơ quan Q.10 cũng có mặt đón tiếp đoàn chư tôn đức

Hòa thượng nhắn nhủ đến hành giả tại trường hạ tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3): “Đạo thịnh hay suy đều do chư Tăng chúng ta bảo trì, tu cốt lõi của nó là phải ngộ, tu theo hình thức nhiều khi cả đời cũng không chứng ngộ".

"Ở Vĩnh Nghiêm, hành giả may mắn được nương tựa vào cố HT.Thích Thanh Kiểm, một bậc chuyên tu, bậc đàn anh mà tôi rất kính trọng. Hòa thượng chỉ dạy cho tôi có một câu thôi nhưng nó trở thành kim chỉ nam cho tôi trên bước đường hành đạo.

Tầm quan trọng của việc tu hành của chúng ta là cần phải học giáo lý, hiểu giáo lý và thực hành đúng theo giáo lý thì chắc chắn đạt kết quả. Cho nên, trong mùa an cư hành giả nên tìm một ý tưởng mới để suy nghĩ và thực tập để ngộ được, để chứng được. Từ đó mới đem cái ngộ, cái chứng được truyền bá cho người khác, cho nên suy nghĩ cho cùng, những người trước vượt qua được những việc khó khăn đều nhờ ngộ và chứng. Cầu mong trong mùa An cư kiết hạ năm nay, chư hành giả sẽ chứng ngộ được những điều hay nhất, để chia sẻ với những người đi sau”.

ANHBT (21).JPG
Chư hành giả tại trường hạ tổ đình Vĩnh Nghiêm

ANHBT (22).JPG
Hòa thượng Trưởng ban Chỉ đạo ACKH PL.2563 chia sẻ kinh nghiệm đến hành giả trường hạ Vĩnh Nghiêm

Tại tổ đình Từ Nghiêm (Q.10), Hòa thượng truyền lại kinh nghiệm, sau một tháng an cư, chư Ni xem thành quả nào đạt được trong tu tập để tinh tấn hơn. 

Hòa thượng hồi tưởng lại thời gian đầu khi Giáo hội Tăng Già Nam Việt ra đời, quý Ni trưởng, Ni sư trong Ni bộ Bắc tông đã một lòng hòa hợp, tận tâm tận lực (bỏ cả chùa riêng) chung lo cho Phật sự của Ni bộ và chùa Từ Nghiêm chính là trụ sở của Ni bộ Bắc tông thời bấy giờ. 

ANHBT (10).JPG
Tại trường hạ tổ đình Từ Nghiêm

ANHBT (13).JPG
SC.Thích nữ Thánh Tâm báo cáo hoạt động trường hạ Từ Nghiêm

Đó là truyền thống tốt đẹp của chư tiền nhân để lại cho Ni chúng ngày nay, nơi này gợi nhớ mỗi mùa an cư, chư Ni trưởng, Ni sư trong Ni bộ Bắc tông đều tập trung về Từ Nghiêm an cư tu tập mà hiện nay còn lại một số vị, như NT.Thích nữ Như Xuân đang có mặt tại đây. Hòa thượng nhắn nhủ đến hành giả Ni đang an cư, cần noi gương chư tiền bối Ni ở chốn tổ này, dù có khó khăn nhưng có quyết tâm thì sẽ vượt qua.

ANHBT (18).JPG
Hành giả cung đón chư tôn đức quang lâm trường hạ Vĩnh Nghiêm

ANHBT (23).JPG
Tại trường hạ Vĩnh Nghiêm

ANHBT (1).JPG
Hòa thượng trao tịnh tài cúng dường trường hạ Vĩnh Nghiêm

ANHBT (8).JPG
HT.Thích Thiện Tánh đại diện đoàn trao tịnh tài cúng dường trường hạ Ấn Quang

ANHBT (12).JPG
Chư Ni Ban Chức sự trường hạ Từ Nghiêm

ANHBT (11).JPG
Tại trường hạ tổ đình Từ Nghiêm

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Đoàn 2 do HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP làm trưởng đoàn, cùng HT.Thích Giác Pháp, Ủy viên Thường trực (UVTT) BTS; TT.Thích Giác Trí, UVTT BTS; ĐĐ.Thích Hải Đạt, Phó Văn phòng BTS đến thăm, sách tấn các trường hạ tại Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.12 và H.Hóc Môn.

Danh (7).JPG
HT.Thích Thiện Tâm ban đạo từ tại trường hạ TX.Ngọc Phương

Danh (5).JPG
TT.Thích Giác Trí đại diện đoàn trao tịnh tài cúng dường trường hạ Dược Sư

Tại các trường hạ chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh, cùng chư tôn đức BTS Phật giáo quận tiếp đoàn. Trường hạ Dược Sư do NT.Thích nữ Như Đức, làm thiền chủ hạ trường, với 127 hành giả NI an cư tại đây.

Tại trường hạ TX. Ngọc Phương (Q.Bình Thạnh) có 173 hành giả, trường hạ chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp), với 60 hành giả, trường hạ chùa Quảng Đức (Q.12), có 50 hành giả. 

Danh (1).JPG
Chụp hình lưu niệm cùng phái đoàn Phật giáo TP.HCM

Danh (9).JPG
Trường hạ chùa Huỳnh Kim

11qd.jpg
Tại trường hạ chùa Quảng Đức

Tại các trường hạ, thay mặt đoàn HT.Thích Thiện Tâm đã sách tấn chư hành giả Tăng Ni. Chư tôn đức cũng đến thăm, sách tấn, cúng dường đến trường hạ chùa Long Thạnh, Vĩnh Phước (Q.12), Hoằng Pháp và TX.Ngọc Điểm (H.Hóc Môn).

Như Danh

Đoàn 3 do HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo làm trưởng đoàn; cùng TT.Thích Nhật Hỷ, UVTT BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP, TT.Thích Nhật Từ, UVTT BTS, TT.Thích Trí Chơn, UVTT BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP, ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS thăm, sách tấn và cúng dường các trường hạ: An Phú, Phú Quang (Q.8)Liên Hoa, tu viện Tường Vân (H.Bình Chánh); Long Thạnh, Huệ Nghiêm, Từ  Hạnh, Vạn Phước (Q.Bình Tân).

ABHau (12).JPG
Cung đón chư tôn đức quang lâm trường hạ tu viện Tường Vân

ABHau (2).JPG
Tại trường hạ chùa An Phú (Q.8)

ABHau (4).JPG
HT.Thích Minh Thông sách tấn tại trường hạ Pháp Quang 

ABHau (8).JPG
ĐĐ.Thích Trung Nguyện trao tịnh tài cúng dường trường hạ Ni

ABHau (11).JPG
Chụp ảnh lưu niệm 

Q.Hậu

Đoàn 4 do TT.Thích Lệ Trang, Phó trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP làm trưởng đoàn, cùng HT.Thích Hiển Đức, UVTT kiêm Phó Văn phòng BTS; TT.Thích Giác Hiệp, UVTT BTS; ĐĐ.Thích Minh Bảo, Phó Văn phòng BTS đã đến thăm, sách tấn, cúng dường chư hành giả an cư tại các quận, huyện Củ Chi, Thủ Đức, Q.9.

ANHHAo (2).JPG
Cung đón chư tôn đức thăm trường hạ chùa Phước Khánh (H.Củ Chi) - Ảnh: N.N

Phái đoàn đã đến thăm trường hạ chùa Phước Khánh (H.Củ Chi), Từ Quang, Ưu Đàm, Sùng Đức (Q.Thủ Đức), chùa Kiều Đàm (Q.9).

ANHHAo (3).JPG
TT.Thích Lệ Trang sách tấn - Ảnh: N.N

ANHHAo (7).JPG
Chư hành giả an cư tại chùa Từ Quang - Ảnh: Lệ Phú

Tại các trường hạ, Thượng tọa trưởng đoàn đã sách tấn đến chư hành giả, cúng dường tịnh tài, và chuyển lời thăm hỏi của Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN TP đến chư hành giả trường hạ.

N.Nghĩa - Lệ Phú

Đoàn 5 do HT.Thích Huệ Văn, Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP làm trưởng đoàn đã đến thăm và cúng dường các trường hạ trên địa bàn Q.4, Q.7 và H.Nhà Bè.

Đi cùng đoàn còn HT.Thích Nhật Ấn, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP; HT.Thích Hạnh Ngộ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Phật giáo TP; ĐĐ.Thích Trí Đức, Phó Văn phòng BTS TP.

ANHAHAOA (3).JPG
Các trường hạ trên địa bàn Q.4 có tổng cộng 415 vị

ANHAHAOA (7).JPG
Đến thăm trường hạ chùa Đức Phú (H.Nhà Bè), HT.Thích Hạnh Ngộ hiện sự hoan hỷ khi dù ở xa trung tâm với điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Đại diện Phật giáo huyện đã luôn nỗ lực tổ chức trường hạ

ANHAHAOA (1).JPG
HT.Thích Huệ Văn trao tịnh tài cúng dường

ANHAHAOA (2).JPG
Chư tôn đức đến thăm và cúng dường trường hạ Chùa Long Bửu (Q.4)

ANHAHAOA (6).JPG
Chư tôn giáo phẩm chụp ảnh lưu niệm cùng hành giả trường hạ Long Hoa cổ tự (Q.7)

                                                                                                                          Giao Hảo

Đoàn 6 do HT.Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát TP làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; TT.Thích Huệ Công, UVTT BTS; ĐĐ.Thích Tâm Hải, UVTT BTS kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TP thăm, sách tấn, cúng dường tại trường hạ chùa Tuyền Lâm (Q.6).

ANHTran (1).JPG
HT.Thích Thiện Đức sách tấn Tăng, Ni luôn tinh tấn

Chư Tăng trường hạ Tuyền Lâm và chư Ni Bồ Đề Lan Nhã tập trung để cung đón chư tôn đức. Đại diện trường hạ Tăng có HT.Thượng Thiện Phước, thiền chủ; TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức kiêm Hóa chủ hạ trường chùa Tuyền Lâm; NS.Thích Như Hiền, Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ hạ trường Bồ Đề Lan Nhã tiếp đoàn.  

HT.Thích Thiện Đức sách tấn Tăng, Ni luôn tinh tấn, y lời di giáo của Đức Phật, lấy giới luật làm thầy, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Hòa thượng đại diện Ban Thường trực BTS GHPGVN TP trao tịnh tài cúng dường đến hai trường hạ. 

IMG_7465.jpg
Ban Chức sự, hành giả trường hạ Tuyền Lâm, Bồ Đề Lan Nhã

65046060_2287709948119700_1107129525369569280_o (1).jpg
Chư hành giả Ni tổ đình Kim Sơn - Phú Nhuận cung nghinh đoàn - Ảnh: Hạnh Tâm

64731220_2287710638119631_7477856632945246208_o.jpg
Trang nghiêm trường hạ tổ đình Kim Sơn - Phú Nhuận - Ảnh: Hạnh Tâm

Đoàn cũng đến thăm, cúng dường các trường hạ Q.3, Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận.

Nguon: GiacNgo

Chia sẻ
Tin tức liên quan