Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

Cập nhật: 28/06/2019

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN đã diễn ra vào ngày 12-7-2019 tại Văn phòng 2 TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.Hồ Chí Minh) đã thông qua Quyết nghị gồm 10 điểm.

Quyết Nghị

1. Thông qua bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 của GHPGVN.

2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 của GHPGVN.

3. Hội nghị ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của các Ban, Viện Trung ương, Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, giao Ban Thư ký đúc kết và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019.

4. Giao Ban Thư ký và 2 Văn phòng TƯGH lập đề án và tiến hành thực hiện thiết lập Văn phòng điện tử GHPGVN.

5. Ban Tăng sự T.Ư và Ban Thư ký khởi động thực hiện việc chuyển đổi giấy Chứng nhận Tăng Ni sang giấy Chứng nhận Tăng Ni kỹ thuật số.

6. Giao Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư lập đề án thành lập Trung tâm Phật giáo Châu Á vì hòa bình ABCP trực thuộc Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư.

7. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, an toàn giao thông. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

8. Sau khi nghe đọc báo cáo chi tiết về sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh và Đại đức Thích Trúc Thái Minh; Thông báo số 66/HĐTS ngày 26/3/2019 cũng như các phát biểu của chư tôn đức, hội nghị nhất trí bãi nhiệm các chức vụ do ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh phụ trách. Giáo hội đã nghiêm khắc kiểm điểm các việc tồn đọng trong thời gian vừa qua.

9. Nhất trí về báo cáo tài chính thu chi, phương hướng hoạt động về tài chính thu chi của Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư. Ghi nhận ý kiến, nhận xét của Ban Kiểm soát về tài chính và hoạt động của Giáo hội.  

10. Giao Ban Thư ký và 2 Văn phòng TƯGH hoàn chỉnh các văn bản có liên quan đến hội nghị để phổ biến và thi hành; Chuẩn bị các nội dung liên hệ cho hội nghị thường niên của HĐTS vào cuối năm 2019.  

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 17giờ, ngày 12-7-2019 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ và nhất trí.

                                                                                                    HT.Thích Thiện Nhơn
                                                                                             Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký

Chia sẻ
Tin tức liên quan