TP.HCM: Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Cập nhật: 17/07/2019

Sáng nay, 16-7 (14-6-Kỷ Hợi), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3-2, P.12, Q.10), chư tôn đức Tăng thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã vân tập cùng thực hiện lễ bố-tát, thính giới.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM
Trưởng BTS GHPGVN TP, chư tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN TP 
đã cùng chư Tăng đã thực hiện các nghi thức thiền môn

ANHBT (3).JPG
Cùng thực hiện các nghi thức lễ bố-tát và ôn lại những điều Đức Phật đã dạy
nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội

ANHBT (4).JPG
Thành kính đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

ANHBT (5).JPG
Mỗi tháng 2 kỳ, chư Tăng có cơ hội kiểm điểm việc hành trì giới luật
của mình, từ đó nỗ lực tấn tu đạo lực

ANHBT (6).JPG
Thính giới định kỳ của mỗi Tỳ-kheo nhằm duy trì mạng mạch của Tăng-già 
theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh

ANHBT (7).JPG
HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP
đã trùng tuyên giới luật của Đức Phật chế định giữa đại chúng

ANHBT (8).JPG
Mùa An cư kiết hạ PL.2563, BTS Phật giáo TP đã quyết định tổ chức khóa cấm túc 10 ngày
cho lãnh đạo Phật giáo TP, 24 quận huyện, các ban chuyên môn trực thuộc, tại Việt Nam Quốc Tự 

 

Nguon: GiacNgo
Chia sẻ
Tin tức liên quan