Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Lâm, Q.Tân Bình

Cập nhật: 21/03/2023

Lời Phật dạy cho đôi lứa góp gạo nấu cơm chung

Sáng ngày 19-01-2023 (19/1 Quý Mão) luc 09:30 tại chùa Giác Lâm, Quận Tân Bình, Thượng tọa Thích Đức Trường, Đại Đức Thích Minh Trung chúng minh lễ Hằng thuận của Phật tử Thiện Minh và Quảng Hiếu.  Thượng tọa Thích Đức Trường có đôi lời sách tấn về bổn phận của người làm vợ, làm chồng, cũng như giữ gìn chữ hiếu với mẹ cha hai họ theo lời Phật dạy. Chia sẻ
Tin tức liên quan