THÔNG BÁO: HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 2023

Cập nhật: 22/10/2022

Do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) tổ chức


Mời chư Tôn đức và Phật tử tham gia
Liên hệ số điện thoại hoặc Zalo TT. Thích Nguyên Hạnh: 0909781903

 

- Điện thoại: 0909781903 - Email: nguyenhanhvnn@gmail.com

 

Chia sẻ
Tin tức liên quan