Ngẫm nghĩ ơn thầy

Cập nhật: 29/01/2023

Ai ơi! Nửa chữ công thầy  Làm người phải nhớ ơn này trọn sâu

Lời thầy văng vẳng buổi đầu 
Dạy con chữ đạo trọn câu ân tình 
Đưa con ra khỏi ngục hình 
Luân hồi biển khổ muôn nghìn sầu đau.

Thầy như trái ngọt buồng cau
Hiện thân Bồ tát công lao ngát trời 
Cho con vững bước vào đời 
Học trồng căn Phước sáng ngời chơn tâm.

Trong con cuồn cuộn thanh âm
Vang lời giục giã âm thầm tiến tu
Việc làm lời nói ôn nhu 
Phòng tâm trì giới thiên thu tháng ngày.

Ai ơi! Nửa chữ công thầy 
Làm người phải nhớ ơn này trọn sâu
Vì đâu ta được đạo mầu 
Ân cao thầy dựng nhịp cầu thanh lương.

Chia sẻ
Bài viết liên quan